söndag 21 oktober 2012

Baskiska vänstern tvåa i regionalt parlamentsval

Vänstern tar mer än 25 procent av mandaten i det baskiska parlamentet efter segervalet den 21 oktober, 2012
TEGUCIGALPA / 2012-10-21 / Ett år och en dag efter att ETA förklarat att den baskiska gerillaorganisationen inställer alla väpnade aktioner, vann den baskiska vänstern, organiserad i partiet EH Bildu, sin största valframgång någonsin i ett val till det baskiska parlamentet.
Från att vänstern i Batasuna har varit förbjudet sedan 2002, som resultat av en politisk pakt mellan socialdemokratiska PSOE och nyfrankistiska Partido Popular, vann Izquierda Arbetzale 21 mandat till det baskiska parlamentet och blev näst största parti i söndags.
Bara PNV, ett historiskt nationalistiskt parti på center-högerskalan, är större och fick 27 mandat, en förlust med tre mandat i ett valdeltagande som var högt, 65,5 procent.
Socialistpartiet rasade från 25 till 13 mandat och PP fick tio, en förlust med tre mandat jämfört med valet 2009 i Baskien.
Den baskiska vänstern är därmed nästan lika stor som de två Madridpartierna PSOE och PP tillsammans, en förkrossande förödmjukelse utdelat av det baskiska folket mot det dominerade tvåpartisystemets huvudaktörer.
Den Förenade Vänstern, vari kommunistpartiet PCE ingår.
Det nya styrkeförhållandet innebär att de två nationalistiska partierna PNV och Izquierda Arbetzale har 48 av de 75 mandaten i det baskiska parlamentet, nästan kvalificerad majoritet.

Tredje segervalet

Föraningarna om en stor valframgång var uppenbara. När den Konstitutionella domstolen i Madrid i februari 2011 legaliserade Bildu med 6 röster mot 5 röster, blev Bildu det parti som fick flest mandat i kommunalvalet i maj 2011. Händelsen upprepades i november, samma år, då vänsteralliansen Amaiur också blev största parti i Baskien i valet till den spanska parlamentet i Madrid.
Dick Emanuelsson